Најнови вести

Експертс за прв пат во Македонија ви претставува технологија ...

Експертс за прв пат во Македонија ви претставува технологија које се применува во светски рамки, алуминиумски цевки и приклучоци наменети за инсталации ...

Професионалноста е трајна вредност, нашата професионалност е на ваша услуга

 

 

...

Ние не ви нудиме само производ, ние ви нудиме решение

 

 

...

Нашата определба е постојано усовршување и конкурентност.

 

 

...

Застапување
 

Најзначајни проекти

ЕКСПЕРТС ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Значителен дел од индустријата во Р.Македонија ги користи услугите и технолошките решенија на Експертс.

Експертс е присутен кај повеке од 2000 фабрики, производни погони и други корисници во сите градови и населени места, во сите индустриски гранки на целата територија на Р.Македонија, како и во неколку капацитети во Косово.

Најзначајните проекти на Експертс изведени по принципот “клуч на рака” се:

ИЗВЕДЕНИ ИНСТАЛАЦИИ “КЛУЧ НА РАКА”

Клиент

Место

Вкупно инсталирана снага

Изведено во рок од

Опис

ЈУГОХРОМ Ферроаллоѕс

ТЕТОВО Јегуновце

500kW

12 недели

Компресорска станица комплетно со колектори за прашина, регулациони жалузини, автоматски режим на работа на температура и притисок. Контролер за автоматски режима на работа на компресорите, сушачите и филтрите. Цевковод со челични цевки ДН100.

РЕК ОСЛОМЕЈ

КИЧЕВО

250kW

10 недели

Компресор и цевковод со челични цевки ДН100, водено ладен и комплетна изведена електрика.

ВИТАМИНКА

ПРИЛЕП

160kW

12 недели

Комплетно решение за компримиран воздух, сушачи, резевроари, електрично и механичко поврзување. Полипропиленски цевковод за нов погон во должина од 600 метри и поврзување на машини.

ТЕ-ТО

СКОПЈЕ

110kW

12 недели

Испорака, надзор на комплетната инсталација и пуштање во работа.

ПРОТОТИП

СКОПЈЕ

30kW

12 недели

Комплетно решени за компримиран воздух, опрема со компресори, третман на воздух, резервоари, електрично и механичко поврзување. Цевковод за комплетната фабрика изработен од полипропиленски цевки во должина од околу 1000 метри.

ВАРДАР ДОЛОМИТ

ГОСТИВАР

44kW

6 недели

Компресорска станица комплетно со компресори и опрема за третман на воздух, електрично и механичко поврзување.

ФЕНИ ИНДУСТРИ

КАВАДАРЦИ

1000kW

12 недели

Испорака, надзор на инсталација и пуштање во работа.

КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС

СКОПЈЕ

 

220kW

13 недели

Комплетно решение за компримиран воздух, 100% безмаслени компресори, опрема за третман на воздух, електрично и машинско поврзување. Изведен затворен систем на ладење на компресорите со ладилници со гликол. АЛУМИНИУМСКА инсталација ДН100 за комплетната фабрика.

 

Професионалноста е трајна вредност….
……нашата професионалност е на ваша услуга.

  Powered by Dejan Jovanovski