Најнови вести

Експертс за прв пат во Македонија ви претставува технологија ...

Експертс за прв пат во Македонија ви претставува технологија које се применува во светски рамки, алуминиумски цевки и приклучоци наменети за инсталации ...

Професионалноста е трајна вредност, нашата професионалност е на ваша услуга

 

 

...

Ние не ви нудиме само производ, ние ви нудиме решение

 

 

...

Нашата определба е постојано усовршување и конкурентност.

 

 

...

Застапување
 

Инжинеринг и едукација

Изработка на проекти и техно-економски елаборати за експлоатација на компримираниот воздух, потрошувачка на компримиран воздух, заштеди и елиминирање на загуби во електрична енергија.

Техничка асистенција при изработка на решенија за автоматизација на машини и комплетни системи.

Обука на технички оперативен персонал за:

  • Ракувач/одржувач на компресори и компресорскистаници
  • Дидактика на пневматските системи, пневматски кола икомпоненти 
  • Одржувач на пневматски компоненти и системи

Нашата определба е ...
...постојано усовршување и конкурентност.

  Powered by Dejan Jovanovski