Нашата определба е постојано усовршување и конкурентност.