Најнови вести

Експертс за прв пат во Македонија ви претставува технологија ...

Експертс за прв пат во Македонија ви претставува технологија које се применува во светски рамки, алуминиумски цевки и приклучоци наменети за инсталации ...

Професионалноста е трајна вредност, нашата професионалност е на ваша услуга

 

 

...

Ние не ви нудиме само производ, ние ви нудиме решение

 

 

...

Нашата определба е постојано усовршување и конкурентност.

 

 

...

Застапување
 
Филтри за компримиран воздух
Филтри за компримиран воздух
Дизајнирани за најефикасна филтрација, со мали падови на притисок, со висококвалитетна впивлива филтерска влошка ја одстрануваат водата, маслени пареи, атмосферски нечистотии, прашина, корозивни одпадоци и миркоорганизми:
 

 

Ранг на производи:
CF Филтри
  • капацитет од 0,6 m3/min до 60 m3/min
  • Фини филтри: нечистотии до 0,01 mg/m3, маслени пареи 0,01 ppm
  • Груби филтри: нечистотии до 0,6 mg/m3, маслени пареи 0,5 ppm
  • Карбонски филтри: маслени пареи 0,003 ppm

Филтер влошки

Филтри

  Powered by Dejan Jovanovski