Најнови вести

Експертс за прв пат во Македонија ви претставува технологија ...

Експертс за прв пат во Македонија ви претставува технологија које се применува во светски рамки, алуминиумски цевки и приклучоци наменети за инсталации ...

Професионалноста е трајна вредност, нашата професионалност е на ваша услуга

 

 

...

Ние не ви нудиме само производ, ние ви нудиме решение

 

 

...

Нашата определба е постојано усовршување и конкурентност.

 

 

...

Застапување
 
Електронски дренажери на кондензат Бекомати
Електронски дренажери на кондензат Бекомати
За исфрлање на собраниот кондензат во опремата за третман на компримиран воздух како и од резервоарите за компримиран воздух.
Електронски, без загуба на компримриан воздух при испуштањето на кондензатот

 

Ранг на производи:
  • капацитет од 2,5 m3/min до 130 m3/min
  • работен притисок до 16 бари

Дренажер функција

  Powered by Dejan Jovanovski