ИНДУСТРИСКИ БЕЗМАСЛЕНИ КОМПРЕСОРИ

Квалитетот на компримираниот воздух е од клучна важност за многу апликации кадешто дури и најмало количество масло може да доведе до оштетување на производот или опремата за производство…

Безмаслените компресори CompAir се произведуваат во низа категории според потребите на фармацевтската индустрија, прехрамбената индустрија или индустријата за електроника

ULTIMA

Безмаслен завоен компресор двофазен регулирана брзина со два перманентни магнетни мотори
100% без масло и силикон
Опсег на притисок 4 до 10 bar
Волуменски проток: 6.7 до 23.3 m3/min
Снага на мотор: 75 до 160w

QUANTIMA

Безмаслен двофазен регулирана брзина центрифугален компресор
Опсег на притисок: 3 до 8 bar
Волуменски проток: 18,5 до 69,5 m3/min
Снага на мотор: 150 до 300 kw

DH Серија

Безмаслен еднофазен со водено вбризгување завоен компресор
Опсег на притисок: 5 до 10 bar
Волуменски проток: 0.32 до 18.55 m3/min
Снага на мотор: 15 до 110 kw

D-Серија

  • Безмаслен двофазен завоен компресор
  • Опсег на притисок: 4 до 10 bar
  • Волуменски проток: 8.89 до 51.8 m3/min
  • Снага на мотор: 75 до 315 kw

S-Серија

  • Безмаслен повеќефазен спирален компресор
  • Опсег на притисок: 8 до 10 bar
  • Волуменски проток: 0.35 до 1,76 m3/min
  • Снага на мотор: 4 до 15kw