ВЕНТИЛИ

Вентилите како контролн елементи го претставуваат јадрото на пневматското коло,
кадешто прецизноста и сигурноста се од голема важност.

Camozzi гарантира најдобар квалитет и ефикасност благодарение на пневматските вентили, соленоидните вентили и вентилски острови кои се на располагање во различни големини и со различен проток, со цел да се задоволат потребите на секој сектор.

За апликации кадешто е потребна особена прецизност, брза реакција и оптимизација на контролите, развиена е серија производи со пропорционална технологија за контролирање на притисокот, позицијата и протокот.

Ова се  главните контролни производи:

Автоматски вентили и вентили за контрола на протокот

1
1
2
3
4

Механички, рачни и логички вентили

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pressure and Vacuum switches

1
1
2
3
4

Пропорционална технологија

1
1
2
3
4
5

Придушувач

1
1
2

Соленоидни и пневматски вентили

6
6
7
1
2
3
4
5