КРИЛНИ КОМПРЕСОРИ - HYDROVANE

Квалитетот на компримиран воздух е клучен за многу апликации каде што дури и најмала количина нафта може да предизвика оштетување на производот или опремата за производство.

Без-нафтените компресори CompAir се произведуваат во голем број категории според потребите на фармацевтската индустрија, прехранбената индустрија или електронската индустрија..

Исклучително сигурни (до 100000 работни часови) и долговечни компресори, кои работат на принцип на перки и ротор. Оваа технологија обезбедува лесна и подеднаква испорака на воздух со автоматска регулација и без потреба од резервоар за воздух. Ниска брзина, минимум стрес и без тркалачки лежишта кои треба да се заменуваат.

Рангот компресори се состои од машини 1.1 до 75kW , наменети за сервисни работилници, медицински институции, прва вградба, за работа во неповолни амбиентални услови и за други дејности.

Hydrovane broschure

HR07

1
1

PUTS

4
4

HV04RM

2
2

Hydrovane Family Group

5
5

HV11

3
3

HV02PURS

6
6