Производи на ODE Италија

Производство на соленоидни 2/2 и 3/2 вентили од различни големини, за широк спектар апликации:

 • Вентили за општа намена: вода, воздух, пареа
 • Вентили со NSF сертификат за прехрамбената индустрија
 • ATEX вентили за потенцијално опасни средини
 • Технополимерски вентили
 • Пневматски активирани
 • INOX вентили за примена во медицината, прехрамбената и хемиската индустрија
 • Вентили за кислород
 • Вентили за нафтено гориво
 • Вентили за висок притисок

Целокупната ODE програма се користи првенствено како прва вградба, за производители на:

 • Вендинг машини
 • Автоматски/индустриски машини
 • Медицина
 • Компресори на воздух
 • Техника на ладење
 • Третман на вода
 • Горилници
 • Итн.

Link: www.ode.it

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11