Техничкиот оддел на Експертс работи на:

  • Инжинеринг и развој на проекти
  • Техно-економски елаборати за компресорски системи
  • Мерење на потрошувачка на компримиран воздух, заштеди во електрична енергија и елиминирање на загуби на воздух, ефикасност на компресорот
  • Изведба на проекти ‘клуч на рака’, за што нашиот проект инженер располага со лиценца А за изведба
  • Специјализиран сервис за компресори и пневматика
  • Едукација и обуки
  • Склопување на пневматски уреди и модули

Со резултатите постигнати од огромното искуство стекнато низ годините, Експертс ги исполнува најстрогите критериуми за комплетно, економично работење со изнаоѓање на најсоодветното решение за опрема, инсталација и постпродажен сервис.

Решенија и изведби на Експертс:

– Компресорски станици;

– Опрема за третман;

– Инсталации за компримиран воздух;

– Припремни групи за компримиран воздух;

– Пневматски системи за машини;

– Системи за развод, команда и управување на компримиран воздух.