ODE

Производи на ODE Италија.

Производство на соленоидни 2/2 и 3/2 вентили од различни големини, за широк спектар апликации:

 • Вентили за општа намена: вода, воздух, пареа
 • Вентили со NSF сертификат за прехрамбената индустрија
 • ATEX вентили за потенцијално опасни средини
 • Технополимерски вентили
 • Пневматски активирани
 • INOX вентили за примена во медицината, прехрамбената и хемиската индустрија
 • Вентили за кислород
 • Вентили за нафтено гориво
 • Вентили за висок притисок

Целокупната ODE програма се користи првенствено како прва вградба, за производители на:

 • Вендинг машини
 • Автоматски/индустриски машини
 • Медицина
 • Компресори на воздух
 • Техника на ладење
 • Третман на вода
 • Горилници
 • Итн.

Ode.it

001
001
Ode-1
Ode-2
Ode-3
Ode-4
Ode-21H-Za-parea
Ode-21IA–agolni
Ode-21PW-za-komrpesor_Page_1
Ode-21X—Inox-
001Ode 1Ode 2Ode 3Ode 4Ode 21H Za PareaOde 21IA–agolniOde 21PW Za Komrpesor Page 1Ode 21X—Inox