ВАКУУМ ПУМПИ – НИСКОПРИТИСНИ КОМПРЕСОРИ – ДУВАЛКИ

Експертс е застапник на два бренда на Gardner Denver за технологијата на вакуум и дувалки.

Elmo Rietchle

Elmo Rietchle е производител на иновативна пумпа на вакуум и компримирани гасови за широк спектар апликации и процеси кои се користат во повеќе дејности, како што се:

 • Печатење и хартија
 • Пакување
 • Храна и пијалоци
 • Медицина
 • Текстил
 • Керамика
 • Обработка на дрво
 • Хемија

Прочитај повеќе

Robuschi

Производниот ранг се состои од индустриски дувалки, вакуум пумпи и нископритисни завојни компресори.

Благодарение на широкиот ранг технологии, Ротови пумпи, Нископритисен завоен компресор, Вакуум Пумпа со воден прстен и Центрифугална Пумпа, Robuschi обезбедува решенија кои се комбинација на врвна ефикасност, ниска емисија на бучава, мал отисок, минимално одржување, конкурентни оперативни трошоци и долг работен век.

Индустрии во кои наоѓа примена:

 • Рударство
 • Производство на ел.енергија – Масло –Гас
 • Третман на отпадна вода
 • Аквакултура
 • Пластика
 • Вар и цемент
 • Екологија
 • Пулпа и хартија
 • Храна и пијалаци

Прочитај повеќе