ЗАСТАПНИШТВО

Во својот програм, Експертс нуди комплетен ранг на производи за компримиран воздух,
индустриска пневматика за потребите на сите индустриски капацитети.

Експертс е овластен и единствен дистрибутер во Македонија на светските брендови:

CompAir – industrial compressors

 

Camozzi – industrial pneumatics