ELMO RIETSCHLE

Од GARDNER DENVER
НИСКОПРИТИСНИ КОМПРЕСОРИ – ДУВАЛКИ – ВАКУУМ ПУМПИ

Светски признатите компании Elmo Technology, Wittig и Rietschle ги здружија своите сили во Gardner Denver.

Elmo Rietschle застапува врвно искуство и знаење за примена на производите во сите области на технологиите на вакуум и притисок.

Вашето работење може да биде побрзо, побезбедно и поекономично.

  • Најдобар квалитет
  • Сите машини се дизајнирани и произведени кај нас.
  • Најкусо време на одѕив
  • Совршена логистика
Slika 1
Slika-1

F-серија – Радиајални

1
1
Slika-2
Slika-3
Slika-4

G-серија – Каналски

Slika 3
Slika-3
Slika-3
Slika-31
55

L-серија – Со воден прстен

111
111
Slika-4
11
Qqqw

V-серија – Крилни

Slika 5qwqe
Slika-5qwqe
Slika-5
22
Asdas

R-серија – Ротациони

Aaa
Aaa
Slika-6
Fsd
Erwe

C-серија – Запчести

Gggg
Gggg
Slika-7
Fdsd
Q1112312312

S-серија – Завојни

Ttrrr
Ttrrr
Slika-8
Qq

X-серија – Системи

Slika 9
Slika-9
Xxc
Dsdsdsd
Sdsdsfd