ИНДУСТРИСКИ КОМПРЕСОРИ

Завојни маслени компресори изработени по најнова технологија, со цел да им обезбедат на крајните корисници континуирана, економична и сигурна испорака на висококвалитетен компримиран воздух.

Model Pritisok
bar
Kapacitet
m3/min
Motor
kW
Su{a~ Rezervoar Filtri Dimenzii
mm
Reg.na
brizna
L02 10 0,24 2,2 O O O 620x600x840
L03 10 0,36 3 O O O 620x600x840
L04 10 0,53 4 O O O 620x600x840
L05 10 0,67 5,5 O O O 620x600x840
L07 7.5/10/13 1,3/1,06/0,86 7,5 O O O 667x630x1050 O
L11 7.5/10/13 1,82/1,61/1,32 11 O O O 667x630x1050 O
L15 7.5/10/13 2,7/2,26/1,8 15 O O O 787x698x1202 O
L18 7.5/10/13 3,25/2,74/2,34 18 O O O 787x698x1202 O
L22 7.5/10/13 3,65/3,21/2,61 22 O O O 787x698x1202 O
Model Pritisok
bar
Kapacitet
m3/min
Motor
kW
Su{a~ Vodeno
ladewe
Filtri Dimenzii
Mm
Reg.na brizna
L23 7.5/10/13 4,16/3,45/2,98 22 O 1345x880x1612 O
L26 7.5/10/13 4,84/4,13/3,44 26 O 1345x880x1612 O
L29 7.5/10/13 5,52/4,81/4,12 30 O 1345x880x1612 O
 L30 7.5/10/13 5.75/5.01/4.27 30 O 1722x920x1659 O
L37 7.5/10/13 7/6.17/5.30 37 O 1722x920x1659 O
L45 7.5/10/13 8/7/6.11 45 O 1722x920x1659 O
L50 7.5/10 8.67/7.4 45 O 1722x920x1659 O
L55 7.5/10/13 10.69/9.51/8.24 55 O O 2158x1223x1971 O
L75 7.5/10/13 13.74/12.44/10.43 75 O O 2158x1223x1971 O
L80 7.5/10 14.72/12.26 75 O O 2158x1223x1971 O
L90 7.5/10/13 17.45/15.47/13.45 90 O 2337x1368x2039 O
L110 7.5/10/13 20.77/18.63/16.21 110 O 2337x1368x2039 O
L132 7.5/10/13 22.87/21.27/18.59 132 O 2337x1368x2039 O
L140 7.5/10 24.65/21.52 132 2337x1368x2039 O
Model Pritisok
bar
Kapacitet
m3/min
Motor
kW
Su{a~ Vodeno
ladewe
Filtri Dimenzii
Mm
Reg.na
brizna
L160 7.5/10/13 32.04/28.2/23.91 160 O 2949x2111x2193 O
L200 7.5/10/13 39.23/34.85/29.38 200 O 2949x2111x2193 O
L250 7.5/10/13 42.03/37.01/32.64 250 O 2949x2111x2193 O
L290 7.5/10/13 47.10/41.53/.36.44 250 O 2949x2111x2193 O

L02-L05

L07-L22

L29RS

L30-L132


Warning: getimagesize(/home/dimemateski28/public_html/wp-content/uploadshttps://experts.com.mk/wp-content/uploads/2017/05/L30-L132.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/dimemateski28/public_html/wp-content/themes/Experts/framework/classes/image-resize.php on line 103

Warning: getimagesize(/home/dimemateski28/public_html/wp-content/uploadshttps://experts.com.mk/wp-content/uploads/2017/05/L30-L132.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/dimemateski28/public_html/wp-content/themes/Experts/framework/classes/image-resize.php on line 103

L160-L290


Warning: getimagesize(/home/dimemateski28/public_html/wp-content/uploadshttps://experts.com.mk/wp-content/uploads/2017/05/L160-L290.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/dimemateski28/public_html/wp-content/themes/Experts/framework/classes/image-resize.php on line 103

Warning: getimagesize(/home/dimemateski28/public_html/wp-content/uploadshttps://experts.com.mk/wp-content/uploads/2017/05/L160-L290.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/dimemateski28/public_html/wp-content/themes/Experts/framework/classes/image-resize.php on line 103

AIRstation


Warning: getimagesize(/home/dimemateski28/public_html/wp-content/uploadshttps://experts.com.mk/wp-content/uploads/2017/05/AIRstation.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/dimemateski28/public_html/wp-content/themes/Experts/framework/classes/image-resize.php on line 103

Warning: getimagesize(/home/dimemateski28/public_html/wp-content/uploadshttps://experts.com.mk/wp-content/uploads/2017/05/AIRstation.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/dimemateski28/public_html/wp-content/themes/Experts/framework/classes/image-resize.php on line 103