ВАКУУМ КОМПОНЕНТИ

Контролните елементи претставуваат јадро на пневматско коло во кое прецизноста и сигурноста можат да направат разлика.

Вакуум компонентите се дел од производниот ранг на Camozzi со кои се комплетира асортиманот на делови за автоматизација потребни за машините за пакување, движечки и други автоматски машини.

Рангот се состои од следниве производи:

  • Вакуум држачи
  • Вакуум ејектори
  • Линиски филтри
  • Неповратни вентили
  • Вакуум прекинувачи

Catalogue

1
1
2
3
123