КОНТАКТ

ЛОКАЦИЈА

Митрополит Теодосија Гологанов 149
(стара: Иво Рибар Лола 149)
1000 Скопје Р.Северна Македонија

ТЕЛЕФОН

Е-ПОШТА

Лице за контакт

CompAir & Camozzi Programs
Катерина Хаџистојанова

Операции и Услуги

Горан Андоновски

Продажба

Марта Цветковиќ