Сервис

Експертс е специјализирано претпријатие посветено на технологијата на компримиран воздух, од неговото производство до имплементација.

Техничкиот оддел на Експертс работи на:

 • Инжинеринг и развој на проекти
 • Техно-економски елаборати за компресорски системи
 • Мерење на потрошувачка на компримиран воздух, заштеди во електрична енергија и елиминирање на загуби на воздух, ефикасност на компресорот
 • Изведба на проекти ‘клуч на рака’, за што нашиот проект инженер располага со лиценца А за изведба
 • Специјализиран сервис за компресори и пневматика
 • Едукација и обуки
 • Склопување на пневматски уреди и модули

Со резултатите постигнати од огромното искуство стекнато низ годините, Експертс ги исполнува најстрогите критериуми за комплетно, економично работење со изнаоѓање на најсоодветното решение за опрема, инсталација и постпродажен сервис.

Решенија и изведби на Експертс:

 • Компресорски станици
 • Опрема за третман
 • Инсталации за компримиран воздух
 • Припремни групи за компримиран воздух
 • Пневматски системи за машини
 • Системи за развод, команда и управување на компримиран воздух