ВАКУУМ ПУМПИ И ДУВАЛКИ

ELMO RIETSCHLE

Брендот е создаден со соединување на реномираните германски производители
во вакум технологија, компанијата ElmoTechnology и Rietschle и е дел од
групата Gardner Denver – глобален производител на опрема во технологијата на
компримиран воздух, гасови, вакум, трансфер: Gardner Denver. Производната
програма располага со:

 • Каналски дувалки за вакум и притисок – G серија
 • Крилни пумпи маслени и безмаслени – V серија
 • Завојни вакум пумпи и ниско притисни компресори – S серија
 • Вакум пумпи со воден прстен – L серија
 • Радијални пумпи – F серија
 • Ротови пумпи – R серија
 • Канџасти пумпи – C серија
Зошто да ги одберете Еlmo Rietschle вакум пумпите и дувалките?
 • Поради долгогодишната традиција и врвна технологија
 • Широкиот избор на технологија за вакум и притисок
 • Сите производи се дизајнирани и произведени во самата компанија
 • Германски квалитет
 • Прецизно познавање на индустриските процеси
 • Обезбеден сервис и резервни делови

ROBUSCHI

Брендот е создаден со соединување на реномираните германски производители

Брендот е дел од глобалниот производител Гарднер Денвер, во секторот на
пумпи и дувалки.
Производите на ROBUSCHI се наменети за индустриски капацитети како што се:

 • Третман на води
 • Производство на био горива
 • Цементари
 • Хемиска индустрија
 • Рудници
 • Прехрамбена и многу други