КОНТАКТ

ЛОКАЦИЈА

Митрополит Теодосија Гологанов 149
(стара: Иво Рибар Лола 149)
1000 Скопје Р.Северна Македонија

ТЕЛЕФОН

Е-ПОШТА

  Лице за контакт

  CompAir & Camozzi Programs

  Катерина Хаџистојанова

  Операции и Услуги

  Даниел Велкоски

  Жарко Цветаноски

  Продажба

  Горан Ристев