Референци

Огромен дел од индустријата во Македонија ги користи нашите услуги и решенија

Погледнете дел од нашите решенија клуч на рака:

3x250kW компресорски единици

Компресорска станица со 4 безмаслени компресори

Најзначајни проекти изведени „клуч на рака“ се: