Електромагнетни вентили - ODE

Производство на ел.магнетни 2/2 и 3/2 вентили во
различни димензии, за различни намени:

 • Вентили за генерална примена: вода, воздух, пареа
 • NSF сертифицирани вентили за прехрана
 • ATEX вентили за експлозивни средини
 • Вентили од технополимери
 • Активирани со воздух
 • INOX вентили за медицина, прехрана и хемиска индустрија
 • Вентили за кислород
 • Вентили за мазут
 • Вентили за висок притисок

Целата програма на ODE се користи примарно за прва вградба кај производителите на:

 • Апарати за кафе и сокови
 • Автоматски/индустриски машини
 • Медицина
 • Компресори за воздух
 • Разладна техника
 • Третман на вода
 • Горилници и останато