Индустриски црева за пневматика и флуиди

Квалитетни црева од италијанско производство наменети за различни флуиди, како работни притисоци изработени од повеќе видови на материјали:

ПОЛИАМИД:

 • Рилсан PА11
 • PА12
 • PА6
 • АТЕX црева
 • самогасиви
 • спирални и други

ПОЛИУРЕТАН:

 • Еластолан C98
 • 98 МB
 • 1198 УВ отпорни
 • 1190
 • 1185

ФЛУОПОЛИМЕР

 • ТЕФЛОН
 • PFA
 • FEP
 • КYNАRFLЕX
 • ПОЛИЕТИЛЕН

СПЕЦИЈАЛНИ ЦРЕВА:

 • На барање

Полиамид

Полиуретан

Флуополимер

Полиетилен